Ελλάδα: Βαρομετρικό χαμηλό με πιθανά χαρακτηριστικά “Κυκλώνα” θα μας επηρεάσει από την Πέμπτη