ΕΛΙΚΩΝΟΣ - 15ος Σταθμός ΜΕΤΡΟ: Προτάσεις και για το Περιβάλλον, από τους Εκπρόσωπους της Επιτροπής κατάκτησης του Σταθμού, προς: Δήμους-Περιφέρεια -Α.ΜΕΤΡΟ!