"Ελαιοπαρατηρητής": Όταν η γνώση συναντά τον πρωτογενή τομέα