Εκτός ορίων οι Τούρκοι/Bλέπουν το Αγαθονήσι σαν κατεχόμενο έδαφος

Προέλευση