ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ