Έκρηξη στην Αρκτική: Αύξηση της ραδιενέργειας έως 16 φορές