Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Σαντορίνη: “Σχολικό παράθυρο στην τέχνη”