Έκλεισε τα 116 και ζήτησε για δώρο γενεθλίων… τσιγάρα!

Προέλευση