ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ - ΟΧΙ ΣΕ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Προέλευση