Έκκληση για σχολικά βοηθήματα από το Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης