Εκδήλωση για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, για τον συνδυασμό του υποψ. Δημάρχου Κιλκίς, Δ. Κυριακίδη