ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΊΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ