Έκανε προσθετική γλουτών γιατί την αποκαλούσαν «στέκα», αλλά η επέμβαση ήταν μια αποτυχία

Προέλευση