Εισιτήριο 20 ευρώ θα πληρώνουν οι τουρίστες στα Κέντρα Υγείας