Εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ,που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022 στο Βόλο