Είναι Πιστός ο γιατρός Σωτήρης Τσιόρδας ή τον βάλανε επίτηδες να παριστάνει τον Πιστό για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Πιστών....; Το ερώτημα του Πατέρα Βασιλείου Βολουδάκη. ΒΙΝΤΕΟ