Είναι οι άντρες πιο οπτικοί τύποι στο σεξ από τις γυναίκες;