Είναι μια επιχείρηση «κατά μιας άμεσης απειλής», δηλώνει ο πρωθυπουργός Λαπίντ