Είναι απαραίτητος ο σύντροφός σας να γνωρίζει πάντα την τοποθεσία σας;