Εικόνες που δείχνουν προς την ΤΗΛΕγη του μέλλοντος! Όποιος έχει τις πρωτοβουλίες θα καθορίζει και τις εξελίξεις! ΟΧΙ στο φόβο και σε απαγορεύσεις!