Εικαστικός διαγωνισμός από τη ΔΩΔΩΝΗ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προέλευση