Έχουμε τον «Ανθό Αλατιού» της Μάνης και τρώμε ακόμα ….επιτραπέζιο αλάτι;