Έχει πέσει «γραμμή» υπέρ του εποικισμού, Τι δεν καταλαβαίνεις;