ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΕΦΚΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ