Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στα Λιβερά