Εγκρίθηκε έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ύψους 700.000€