ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΥΣ ΠΑΠΑΦΗ