Έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπορίου