Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB