Εγκαίνια του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ στην Ξάνθη

Προέλευση