"ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΠΑΘΗΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΜΑΘΗΜΑ;" - ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ