ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΡΠΝΗΣ ΜΕΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ