Εγγραφές νέων καταρτιζομένων στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Σάμου