Εφημερεύον φαρμακείο στο Καινούργιο Σ/Κ 13-14/4/2024