Ε.2026/2024-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ