Ἡ «Δημοκρατία» μας δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει τὸ βάρος οὔτε μίας ἐκπομπῆς (Τik Talk) μὲ τὴν ἀντίθετη ἄποψη!