Ἡ Ἀγγελοπούλου σκέφτεται νὰ προσκαλέσει τὸν Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821;