Δυτική Μακεδονία: 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 5 άτομα, για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο τους στη χώρα