Δυτική Ελλάδα: Ανοίγουν μοναστήρια για την φιλοξενία προσφύγων..