Δυσάρεστα νέα  στην παροικία της Αθήνας και την Κάσο. Έφυγε η Μαίρη Εξηντάρη