Δυσάρεστα Νέα στην κασιώτικη παροικία της Αθήνας και την Κάσο. Έφυγε ο Μανώλης Γ. Ιωάννου