Δυο βδομάδες δεν πανε να "μαζέψουν" το κουφάρι ενός σκύλου! Δεν "ξεβουλώνουν" μια βρύση!