Δύο συνεδριάσεις -Ειδική και τακτική- του Δημοτικού Συμβουλίου AKTIOY ΒΟΝΙΤΣΑΣ (εξ’ αναβολής), Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020