Δυο λόγια πριν το τέλος (που ‘ναι πάντα καινούργια αρχή)