«ΔΥΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ» : Παπαμηχαήλ Ορσία – Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος.