Δραστηριότητες νέας Προσκοπικής Χρονιάς 2021-2022 - 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας