Δούρου: Η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα την ΕΛ.ΑΣ. με την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού