Δωρεάν τεστ Παπανικολάου από το δίκτυο Μαιών Κέντρου Υγείας Παλαμά σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαμά