Δωρεάν Σεμινάριο «Επικοινωνία/διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της εργασίας»