Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου, για όλες τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου